Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Wij zien dat de steden in de randstad grote pop podia en festivals verder gaan weren. De ondernemers die dergelijke zaken organiseren dragen wij een ruim hart toe, maar wij zien ook dat de verleiding van locale overheden groot is om de ruimte in de Flevolandse natuur ongecontroleerd ter beschikking te stellen. De provincie heeft hier een taak.

JA21 Flevoland vindt het belangrijk om de identiteit van onze regio te bewaken op het gebied van afkomst, geschiedenis, waarden en taal.

Hierbij is educatie van wezenlijk belang en vanuit het IPO wordt hier aandacht aan besteed, wat JA21 Flevoland aanmoedigt.

  • Bewaken identiteit van onze regio op het gebied van afkomst, geschiedenis, waarden en taal;
  • Geen subsidies waarbij segregatie wordt bevordert;
  • Voor effectief cultuurbeleid is niet per definitie meer geld nodig. Er moet gekeken worden naar de uitgaven en effectiviteit ervan;
  • De provincie moet vooral een faciliterende rol met als doel zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven van cultuur gebruik te maken;

Stimuleren investeringen bedrijfsleven in theater, literatuur, media etc.

Op dit moment subsidieert de Nederlandse overheid segregatie-bevorderende, weg-met-ons projecten; terwijl we datgene waar we trots op mogen zijn, het mooiste en het beste dat het Westen heeft voortgebracht, onderschoffelen.

Dat moet veranderen. We moeten muziek en kunst, cultuur en kennis veel meer onderwijzen op scholen en uitdragen in de media; en het gedachtengoed van filosofen als Erasmus en Spinoza ontsluiten voor een breder publiek, bijvoorbeeld via educatieve documentaires.

De afgelopen decennia is gepoogd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en van zijn cultuur los te snijden. Dit moet niet alleen stoppen, het moet worden teruggedraaid. Voor effectief cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven; het huidige budget moet anders en beter worden besteed.

Wij willen:

  1. Al die mooie dingen die het Westen heeft voortgebracht weer onderwijzen, uitdragen en promoten.
  2. Stoppen met het subsidiƫren van segregatie.
  3. Stimuleren investeringen bedrijfsleven in Nederlandse film, kunst. Ook meer Nederlandse cultuur op de locale omroepen.

In het algemeen: weer van ons land gaan houden en trots zijn op onze gedeelde geschiedenis en toekomst!