Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Voor een goed leef en vestigingsklimaat is het van belang de juiste balans te vinden in de behoefte aan, en beschikbaar stellen van woningen. Dit is een lastige opgave voor de gemeenten, specifiek Almere. Betaalbare woningen ontbreken, starters komen niet aan bod door verschillende factoren waaronder schaarste op de woningmarkt.

De verantwoordelijkheid van het woningbeleid ligt bij de gemeenten en de Provincie dient deze te controleren.

JA21 Flevoland zal deze controlerende taak op dit onderwerp zeer serieus nemen en kijken welk beleid de gemeenten voeren en of zij op koers liggen en hun doelen gaan behalen. Daarbij zullen de woningcorporaties, inwoners van de provincies en partijen die zich nog melden, betrokken worden.

Standpunt

JA21 Flevoland streeft naar voldoende (betaalbare) huur- en koopwoningen voor de inwoners van de provincie.

  • Aandringen bij gemeenten op het snel verstrekken de benodigde vergunningen om te kunnen gaan bouwen;
  • Aandringen bij gemeenten op het snel beschikbaar stellen van grond;
  • Mogelijkheid onderzoeken om voorrang, op toewijzing van een woning, te verlenen aan bestaande inwoners van Flevoland;
  • Goed kijken naar de "ouderen" en hun behoeften aan (aangepaste) bewoning;
  • Woningcorporaties helpen (niet financieel) bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de overheid.

Ruimtelijke ontwikkeling en luchthaven Lelystad

De voorgeschiedenis naar de uitbreiding van het vliegveld is uiterst dubieus. Gesjoemel met geluidscijfers, MER rapportage, vliegroutes, werkgelegenheidsprojecties etc. 

Vliegveld Lelystad levert zelfs met 30.000 vliegbewegingen een beperkt aantal banen, en als het vliegveld alleen een ‘overstort’ is van Schiphol, kunnen deze activiteiten ook zomaar weer verdwijnen.

Geluidsoverlast kan een stuk minder als de politiek ervoor kiest om de zeggenschap van LVNL over het luchtruim te laten overdragen.

JA21 vindt de huidige plannen halfbakken en vooral voortkomen uit een probleem van een ander en niet vanuit een door de inwoners gedragen ambitie van Flevoland.

Dus: We doen het vanuit een eigen visie waarbij het vliegveld een sleutelrol speelt in de economische ontwikkeling van Flevoland, of we doen het niet.