Kwaliteit van het openbaar bestuur

JA21 Flevoland is wars van benoemingen die het gevolg zijn van vriendjespolitiek, beloning van partijpolitici met locale bestuursfuncties en het in haar greep houden van het openbaar bestuur door mensen die hun banen te danken hebben aan loyaliteit aan hun netwerk en niet op grond van hun meetbare verdiensten voor de burgers die zij zouden moeten dienen.

Daarom is JA21 Flevoland voor frequent uitvragen van de burgers om hun mening, het instellen van een open coalitie in het provinciebestuur, bestaande uit alle partijen met drie of meer zetels, waarbij toekomstige vraagstukken niet van tevoren dichtgetimmerd zijn in een coalitie akkoord, maar open gedebatteerd worden tussen partijen, waarbij ook de kleinere partijen het verschil kunnen maken in het verkrijgen van draagvlak. Het bestuurd van gedeputeerden dient vooral gekozen te worden op grond van hun professionele bestuurlijke vaardigheden, en niet primair op hun politieke kleur.

JA21 Flevoland is ook wars van het ondermijnen van bestuurders die democratisch gekozen zijn, doch maatregelen moeten uitvoeren die voor kleine radicale groepen onwelgevallig zijn. Deze groepen mogen door hun radicale gedrag niet de overhand krijgen in de besluitvorming, tegen de meerderheid zich al heeft geuit middels haar democratische stem.

Standpunten

  • Bestuurlijke ondermijning keihard aanpakken,door als provincie gezamenlijk op te trekken met de partners in de keten;
  • Ruimte geven aan gemeenten, die als eerste overheid het dichtst bij de inwoners staan;
  • JA21 Flevoland streeft naar een transparant bestuur dat de verbinding met en draagvlak in de samenleving van Flevoland zoekt;
  • Open coalitie met professionele bestuurders;
  • Invoeren van referenda daar waar dit mogelijk is;
  • Programma‚Äôs uit het IBP transparant uitvoeren, betrouwbare overheid;
  • Focus op kerntaken.