Milieu, energie en klimaat

Specifiek voor Flevoland ziet JA21 Flevoland dat zowel ruimte als landschap vervuild wordt door megawindmolens, en dat goede akkers worden opgeofferd voor hectaren aan zonneweides, zonder dat deze maatregelen objectief getoetst worden op duurzaamheid of zelfs maar effectiviteit in het behalen van de heilig verklaarde klimaatdoelstellingen. Alle windmolens bij elkaar leveren ternauwernood enkele procenten van onze totale energiebehoefte. De bouw ervan in Flevoland wordt vooral afgedwongen door een niet aflatende subsidiestroom vanuit het Ministerie van Economische Zaken, die daarmee locale ondernemers en politici corrumpeert in het opgeven van biodiversiteit, milieu en landschap.

Standpunt

JA21 Flevoland is tegen het uitvergroten van klimaatmodellen, en de daaruit voortvloeiende eenzijdige nadruk op reductie van CO2 gassen, en dus tegen de desastreuze uitwerking daarvan in Flevoland, maar ook ver daarbuiten.

Standpunt

JA21 Flevoland stelt een beleid voor waarin we geleidelijk structurele oplossingen ontwikkelen die ons land minder afhankelijk maakt van een beperkte groep van leveranciers van fossiele brandstoffen, die marktwerking en techniekontwikkeling volgt, en geen verstorende dwang oplegt vanuit ideologie. Wij doen dit in samenwerking met de landen waarmee wij economische partnerschappen hebben.