Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Er zijn richting de noordelijke en oostelijke verbindingen nog veel (aankomende) knelpunten omdat in de provincie nog halfslachtige keuzes worden gemaakt t.a.v. wegen inrichten als provinciale weg, autoweg of autosnelweg. Wij leggen hoge prioriteit bij het aanleggen van doelgerichte interprovinciale wegen en lightrail. Hierbij kan het principe gehanteerd worden dat infrastructuur vooruitloopt op de komst van groeikernen, en niet pas aangelegd wordt als er een bepaalde vervoerswaarde wordt behaald. Flevolands bestuur moet investeren in de toekomst, en niet alleen knelpunten oplossen.

Thema IJmeerlijn/IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam

Deze verbinding is door de gevestigde grote partijen altijd als overbodig afgedaan. Sinds december 2020 wordt deze als 'ruilmiddel' ingezet door dezelfde partijen voor grootschalige woningbouw in Almere, waarbij deze verbinding er komt als het forensenverkeer te intensief wordt. JA21 vindt dat infrastructuur vooraf aangelegd moet worden. Zeker bij een forensenstad als Almere is dit een voorwaarde.

Het gaat dan niet alleen om de Almeerders die naar Amsterdam reizen, maar ook om de Amsterdamse werkgevers die deze mensen nodig hebben. JA21 vindt daarom dat de IJmeerlijn als een verlenging van de Amsterdamse metrolijn moet worden uitgevoerd, met aan de Almeerse kant voldoende goede aansluiting op het Almeerse busverkeer, treinverkeer en voldoende ruimte voor auto- en fietsparkeren.