Standpunten

De belangrijke thema’s van JA21 Flevoland zijn opgebouwd langs de zeven kerntaken van het provinciebestuur:

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer

Milieu, energie en klimaat

Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Regionale economie

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Kwaliteit van het openbaar bestuur